Vitaminy a k čemu je potřebujeme

Vitaminy patří mezi nepostradatelné látky, které si naše tělo neumí samo syntetizovat. Jsou však velmi důležité pro správný běh našeho organismu a zajišťují normální průběh řady metabolických dějů. Deficit některého vitaminu se může projevit i zdravotními obtížemi. Vitaminy se dělí podle rozpustnosti na vitaminy rozpustné v tucích a ve vodě. Mezi vitaminy rozpustné v tucích se řadí A, D, E, K. Podle této klasifikace je možné odhadnout, ve kterých potravinách se daný vitamin může vyskytovat a za jakých okolností lze očekávat jeho nedostatek. Podle toho se dá i usoudit, v jakém stavu či s jakými dalšími potravinami budeme vitaminový zdroj pojídat. Vyvážená strava z čerstvých potravin většinou poskytuje potřebná množství všech vitaminů.

Dlouhodobý nedostatek některého z vitaminů může vyvolat hypovitaminózu. Deficit vitaminů může vzniknout při poruše absorpce v trávicím traktu, zvýšené potřebě v průběhu nemoci, rekonvalescenci, těhotenství, kojení nebo zvýšené exkreci. Hydrofilní vitaminy, které jsou rozpustné ve vodě, jsou obvykle rychle vyloučeny močí. Výjimkou je vitamin B12. Vitaminy rozpustné v tucích se uchovávají v těle déle. V játrech se usadí vitaminy A, D, omezeně K a v tukové tkáni tokoferoly. Předávkování se může projevit pouze u vitaminů A a D, což vždy představuje následek nesprávného dávkování.

Doporučená denní dávka vitaminů

Pokud konzumujete vitaminy v podobě pilulek, většinou se pídíte po informacích na krabičce nebo příbalovém letáku. Tan vám sdělí, kolik pilulek můžete denně pozřít. Vitaminy však do svého těla můžete dostat i formou potravy. Doporučená denní dávka (DDD) vyjadřuje potřebný individuální denní příjem určité látky považovaný za dostatečný na to, aby pokryl potřebu 97 % - 98 % zdravých jedinců bez ohledu na pohlaví či věk. Základem pro určení DDD určitého vitaminu je množství, které je nutné k udržení jeho správné hladiny v krvi u testované zdravé osoby. Co se týče dávkování, může vás do obrazu přivést tabulka DDD vitaminů dle vyhlášky číslo 225/2008:

VitaminJednotkaDoporučená denní dávka
Vitamin A μg 800
Vitamin B1 (thiamin) mg 1, 1
Vitamin B2 (riboflavin) mg 1, 4
Vitamin B6 mg 1, 4
Vitamin B12 μg 2, 5
Kyselina pantothenová mg 6
Vitamin C mg 80
Vitamin D μg 5
Vitamin E mg 12
Vitamin K μg 75
Biotin μg 50
Kyselina listová μg 200
Niacin mg 16

Vitaminy rozpustné ve vodě

Tyto vitaminy nejsou v těle ukládány, jejich přebytek se vylučuje močí, a proto je potřeba jejich stav plynule doplňovat potravou. Mezi vitaminy rozpustné ve vodě patří vitamin B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kyseliny pantothenová), B6, B11 (kyselina listová), B12 (kobalamin), vitamin C (kyselina askorbová) a biotin.

Vitaminy rozpustné v tucích

Vyskytují se v rostlinné i živočišné potravě a rozpouštějí se v tucích, se kterými se vstřebávají ve střevech.

Jejich hypovitaminóza může vzniknout i při dlouhodobé malé absorbci tuků, ačkoliv je jejich příjem v potravě dostatečný. Vstřebávájí se v tenkém střevě a jejich absorpce je usnadněna přítomností žlučových kyselin. Do skupiny vitaminů rozpustných v tucích patří A, D, E a K.